لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

سیستم مدیریت ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا

سیستم مدیریت  ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا

         پروژه - پایان نامه  سیستم‌های هوشمند ساختمان

فایل ورد  قابل  ویرایش 

فقط  7000تومان 

 

چکيده

مصرف روز افزون انرژي، پايان پذير بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و بعضاً جبران ناپذير مصرف بي رويه انرژي بر محيط زيست از يك سو و افزايش قيمت آن در سال هاي اخير از سوي ديگر، باعث گرديده است تا متوليان امر و مصرف كنندگان انرژي به دنبال راه هايي براي صرفه جويي و استفاده صحيح از انرژي باشند. از كاربرد هاي پيشرفت تكنولوژي و فناوري هاي نوين در حوزة ساختمان، مي توان به هوشمندسازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان اشاره نمود. استفاده از اين فناوري علاوه بر كاهش مصرف انرژي، سبب ايجاد شرايط مناسب و ايده آل و افزايش آسايش ساكنين ساختمان نيز مي گردد.

سيستم مديريت هوشمند ساختمان بخش هاي مختلف ساختمان را کنترل مي کند و شرايط محيطي مناسبي را ايجاد مي نمايد. کنترل هوشمند دما، کنترل اتوماتيک امنيت ساختمان، مديريت هوشمند اطفاي حريق و... از قابليتهاي سيستم مديريت هوشمند ساختمان مي باشند. کنترل و دسترسي به سيستم مديريت هوشمند با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه در داخل ساختمان و حتي خارج از آن   (از طريق اينترنت) مقدور مي باشد. سيستم هاي کنترل هوشمند انعطاف پذيري بالايي دارند که مي توان براحتي آنها را با نيازهاي مختلف منطبق نمود. سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن است که شرايطي ايده آل، همراه با مصرف بهينه انرژي در ساختمان ها پديد آورد.داين سيستم ها ضمن کنترل بخش هاي مختلف ساختمان و ايجاد شرايط محيطي مناسب با ارائه سرويس هاي همزمان، سبب بهينه سازي مصرف انرژي، سطح کارايي و بهره وري سيستم ها و امکانات موجود در ساختمان مي شود. کنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طريق اينترنت مقدور مي باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات).................................................................................................................................................... 1

1-1 سیستم های هوشمند ساختمان...........................................................................................................................2

2-1 مزاياي هوشمند سازی ساختمان........................................................................................................................................................... 5

 

1-2-1 حذف مصارف ناخواسته....................................................................................................................................... 6

2-2-1 کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری.................................................................................................................... 6

3-2-1 حذف خطاهای اپراتوری..................................................................................................................................................................... 7

4-2-1 مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث.................................................................................................................. 7

5-2-1 اولویت بندی هوشمندانه مصارف هنگام اضطرار...................................................................................................  8

6-2-1 مزایای استفاده از  BMSبرای مالکان ساختمان..................................................................................................... 8

7-2-1 مزایای استفاده از  BMS برای مدیران تاسیسات .................................................................................................. 8

8-2-1 مزایای استفاده از  BMS برای ساکنان.................................................................................................................. 9

3-1 مزاياي اصلي سيستم مديريت هوشمند ساختمان ............................................................................................9

1-3-1 صرفه جويي در مصرف انرژي در سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان ............................................................10

2-3-1 ايجاد آسايش در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان ..................................................................................11

3-3-1 افزايش امنيت در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان  ...............................................................................12

4-3-1   افزايش ايمني در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان  ..............................................................................13

5-3-1  دسترسي سريع در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان  .............................................................................13

6-3-1 کاهش هزينه تعمير و نگهداري در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان  .......................................................13

7-3-1  انعطاف پذيري در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان  ..............................................................................14

فصل دوم(اهداف و وظایف سیستم های هوشمند)..........................................................................................  15

1-2 برخي از اهداف سيستم مديريت هوشمند ساختمان........................................................................................ 16 

1-1-2 هدف از ساخت يک بناي هوشمند...................................................................................................................... 16

2-2 وظايف سيستم مديريت هوشمند ساختمان.................................................................................................... 17

3-2 يك سيستم مديريت ساختمان با استفاده از روشهاى زيرهرینه ها را كاهش مى دهد................................. 20

1-3-2 برنامه ريزىآغاز و پايان .....................................................................................................................................20

2-3-2 مدل اقتصادى ...................................................................................................................................................20

 3-3-3 آغاز و پايان بهينه..............................................................................................................................................21 

4-3-2  كنترل تطبيق پذيرى ...................................................................................................................................... 21

5-3-2  منابع انرژى بهينه ............................................................................................................................................21

6-3-2  توانائى هاى تكنولوژى اطلاعات .........................................................................................................................22

فصل سوم (آشنایی با اجزا و استراتژی ها ی سیستم های هوشمند)..............................................................23

1-3 اجزای سیستم مدیریت هوشمندساختمان.......................................................................................................24

1-1-3 حسگرها(sensors) ............................................................................................................................................24

2-1-3 کنترلر ها(controllers) .....................................................................................................................................24

3- 1-3 عملگرها(actuators) ........................................................................................................................................24

2-3 استراتژي هاي مناسب سيستم BMS در کاهش مصرف انرژي........................................................................25

3-3 انواع سيستمهاي کنترل...................................................................................................................................25

1-3-3 کنترل مستقيم ديجيتالي (Direct Digital Controls) يا DDC ...........................................................................26

2-3-3 کنترل Stand-alone...........................................................................................................................................26

3-3-3 واسط کاربر وب (WEB Interface Browser) .....................................................................................................28

4-3 يکپارچگي در سيستمهاي BMS.......................................................................................................................29

فصل چهارم  (مدیریت در سیستم های هوشمند)...........................................................................................30

1-4 مديريت امنيت ساختمان....................................................................................................................................31

2-4 مديريت اتفاقات خاص........................................................................................................................................31

3-4 مديريت حريق...................................................................................................................................................32

4-4 مديريت دوربين هاي مدار بسته.......................................................................................................................32

5-4 مديريت و صرفه جويي در مصرف انرژي.........................................................................................................33

1-5-4 کنترل بحراني HVAC ......................................................................................................................................33

2-5-4 کنترل بهينه HVAC.........................................................................................................................................33

6-4  Integrator System  .........................................................................................................................................35

7- 4 معماري سيستم BMS .....................................................................................................................................36

8-4 عملکرد ساختمان هوشمند....................................................................................................................37

فصل پنجم(طراحی و کنترل سیستم های هوشمند)...............................................................................39

1-5  طراحی سیستم  BMS........................................................................................................................................40

2-5 سیستم کنترل دما ، تهویه هوا HAVC .............................................................................................................41

1-2-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................42

2-2-5  زیر سیستم های HVAC...................................................................................................................................44

1-2-2-5 هواساز...........................................................................................................................................................44

3-2-2-5  سیستم کنترل برج خنک کن (Cooling Tower) ..........................................................................................46

4-2-2-5  تانک و مبدل حرارتی آب گرم مصرفی (D.H.W.G) .......................................................................................46

5-2-2-5  سیستم کنترلی پمپ ها ...............................................................................................................................47

6-2-2-5 سیستم کنترل چیلرجذبی..............................................................................................................................48

7-2-2-5 سیستم کنترل بویلر  ....................................................................................................................................48

8-2-2-5  فن کویل ها.................................................................................................................................................48

3-5 سیستم کنترل روشنایی هوشمند (Lighting Control) ..................................................................................50

  • مزایا..............................................................................................................................................................50

2-3-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................52

4-5 سیستم دوربین مدار بسته ...............................................................................................................................52

  • مزایا..............................................................................................................................................................53

2-4-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................54

5-5 کنترل تردد........................................................................................................................................................54

  • مزایا..............................................................................................................................................................55

2-5-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................57

6-5 سیستم اعلام واطفاء حریق...............................................................................................................................57

1-6-5 مزایا...................................................................................................................................................................58

2-6-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................58

7-5 سیستم توزیع دیتا............................................................................................................................................59

1 – 7-5 مزایا................................................................................................................................................................60

2-7-5 نقاط کنترلی .....................................................................................................................................................60

8-5 سیستم توزیع خطوط تلفن................................................................................................................................61

1-8-5 مزایا...................................................................................................................................................................61

2-8-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................62

9-5 سیستم آنتن مرکزی وتوزیع سیگنال ..............................................................................................................62

1-9-5 مزایا...................................................................................................................................................................62

2-9-5 نقاط کنترلی......................................................................................................................................................63

10-5 سیستم تغذیه وروشنایی اضطراری.................................................................................................................63

1-10-5 مزایای UPS.....................................................................................................................................................64

2-10-5 مزایای ژنراتور...................................................................................................................................................64

      3-10-5 نقاط کنترلی ..................................................................................................................................................65

       11- 5 سیستم روشنایی اضطراری ...........................................................................................................................66

       1-11-5 مزایا...............................................................................................................................................................66

     2-11-5 نقاط کنترلی....................................................................................................................................................67

    12-5 سیستمهای عکس العمل خطر..........................................................................................................................67

    1-12-5 مزایا..................................................................................................................................................................67

   2-12-5 نقاط کنترلی...................................................................................................................................................... 68

  13-5 یکپارچه سازی سیستمها....................................................................................................................................68

فصل ششم (معرفی پروتکل های هوشمند سازی ساختمان)..........................................................................69

1-6 پروتکل هاي هوشمند سازي ساختمان..............................................................................................................70

1-1-6 پروتکل EIB.......................................................................................................................................................70

 2-1-6 پروتکل X10  ...................................................................................................................................................73

3-1-6 پرتکل UPB......................................................................................................................................................75

4-1-6 پرتکل های  KNX، LonTalk ،Cebus................................................................................................................75

5-1-6 پرتکل Home Plug............................................................................................................................................................................75

2-6 BMS در ایران.....................................................................................................................................................76

3-6 جايگاه حال وآينده ساختمانهاى هوشمند.......................................................................................................77

منابع ...........................................................................................................................................................................79

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
c5-BMS_732122_3600.zip5.5 MB

تکنولوژی بیسیم بلوتوث

تکنولوژی بیسیم بلوتوث تکنولوژی بیسیم بلوتوث     فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط 5000تومان  چكیده این پروژه مقدمه ای است بر مفاهیم تکنولوژی بی سیم[1] بلوتوث و برنامه نویسی برای آن، با تاکید خاص بر بخش هایی که به کار برنامه نویس مربوط می شود. با اینکه مطالب بسیار زیادی در زمینه ی بلوتوث موجود است، فقط تعداد کمی از آن ها به طور اختصاصی به کار برنامه نویسان می آید، چراکه این مطالب تمامی جزئیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

شبکه‌های AD-HOC

شبکه‌های AD-HOC شبکه‌های AD-HOC فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط  8000تومان      چکيده : يکي از جنبه‌هايي که نياز يک توجه مهم در شبيه سازي شبکه‌هاي سيار ADHOC ( Mantel )، پويايي گره‌ها در شبکه است. چندين مدل پويا پيشنهاد شده است. در اين مقاله ما تأثير رفتار خود سازمان يافته بر اساس مدل‌هاي پويايي گره‌ها در شبکه‌ها را مطالعه کرده‌ايم که ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان