لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

پروژه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي

پروژه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي

پایان نامه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي

 

فایل ورد قابل  ویرایش 

7000تومان 

 

چكيده

از زماني كه نسل اول ماشين‌هاي محاسبه‌گر وارد عرصه فناوري شد، فكر استفاده از آن‌ها در سيستم‌هاي عمومي نيز مطرح شد؛ اما براي نخستين بار اين تجربه در دهه 1970 ميلادي رخ داد. در آن سال‌ها به دليل اينكه بايد آراء انتخاباتي و نتايج هرگونه همه­‌پرسي، توسط عامل انساني خوانده و شمارش مي‌شد لذا بين اخذ رأی و اعلام نتايج فاصله مي‌افتاد؛ ضمن اين­كه به علت خطاهاي انساني، دقت بالاي نتايج با ترديد روبرو بود. بدين ترتيب نيروي زيادي صرف شمارش و جمع‌بندي آراء مي‌شد. ضمن اين‌كه نتايج صد در صد دقيق نيود. به تدريج با افزايش نفوس انساني و نياز به رأی‌گيري، سرشماري و ... ساير مواردي كه نياز به جمع­آوري آراء و نتايج زياد و انبوهي بود، مشكلات عديده‌ائي براي دولت‌ها بوجود آمد. به عنوان مثال هنگامي كه در ايتداي قرن 20، دولت وقت آمريكا تصميم به يك سرشماري دقيق از جمعيت آن كشور گرفت، ناگهان مسئولان امر متوجه شدند كه براي تجزيه و تحليل آماري نتايج و كسب اطلاعات لازم و همچنين اخذ نتايج، اگر حتي با نيروي چند برابر و به‌طور شبانه روزي و تمام شيفت كار كنند، زماني نزديك به ده سال نياز است تا بتوانند نتايج لازم را كسب كنند و تا آن موقع، يعني پس از گذشت ده سال تركيب جمعيت تغيير كرده واين اطلاعات كه در طول يك دهه و با زحمت و مرارت فراوان كسب شده، به‌ هيچ وجه ارزش كارشناسي و علمي نخواهند داشت. در حقيقت بر ميناي اين‌گونه ضرورت‌ها و به ويژه نياز به فاكتورهاي سرعت، دفت و صحت عملكرد در قالب انجام همه­پرسي‌هايي كه در هر كشور، به مناسبت‌هاي گوناگون رخ مي‌دهد، در اين برهه، دو ايده متفاوت كه براي رأی‌گيري الكترونيكي يا همان شمارش آراء مطرح شد؛ يكي استفاده از كارت‌هاي پانچ بود و روش دوم که مورد استفاده وسيع قرار گرفت‌، در واقع گامي بسيار بلند به سوي انتخاب الکترونيكي واقعي بود. در اين روش، در برگه‌هاي رأی نام کانديداهاي انتخاباتي همراه تصوير کوچکي از آنها نقش بسته بود و زير نام هر يک‌، مربعي وجود داشت که رأی دهنده بايد آن را پر مي‌کرد. برگه‌هاي پر شده همان شب در اختيار اسکنرهاي نوري برگه خوان قرار مي‌گرفت و نتيجه نهايي براساس شمارش برگه‌ها به صورت ديجيتال اعلام مي‌شد.

 

فهرست

فصل اول: نگاهي كلي به رأی­گيري  الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1

1-1: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1-2: نگاهی به انتخابات الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3

1-3:  انواع رأی­گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

            1-3-1: مراحل رأی‌گيري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

            1-3-2: رأی­گيري دستي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

            1-3-3: رأی‌گيري الكترونيكي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

                        1-3-3-1: رأی­گیری کامپیوتری­(ایستگاهی) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

                        1-3-3-2: اينترنتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1-4: مزاياي سيستم رأی‌گيري الكترونيكي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1-5: معايب رأی­گيري  الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1-6: مشخصه‌هاي  سيستم رأی‌گيري الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1-7: فرآيند رأی­گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

            1-7-1: فرآيند رأی­گيري به صورت دستي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

            1-7-2: فرآيند رأی­گيري به صورت الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1-8: رمزنگاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

            1-8-1: پروتكل‌هاي رمزنگاري رأی­گیری الكترونيكي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

                        1-8-1-1: مدل شبکه مختلط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

                        1-8-1-2: مدل امضای کور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

                        1-8-1-3: مدل بنالو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

                        1-8-1-4: مدل رمزنگاری همریختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 فصل دوم: امنيت رأی‌گيري الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

 2-1: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2-2: امنيت رأی‌گيري الكترونيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

            2-2-1: اشكلات ذاتي رأی‌گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

            2-2-2:  مشکلات ذاتي موجود در هر نوع رأی­گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..28

                        2-2-2-1: عدم امکان تامين همزمان بازبيني رأی و محرمانگي . . . . . . . . .. . . . . . .28

                        2-2-2-2: خريد و فروش رأی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

            2-2-3: مشکلات ناشي از بستر انتخاب شده براي سيستم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

                        2-2-3-1: مشکلات ناشي از اشکالات در طراحي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

            2-2-4: مشكلات ناشي از لحاظ اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

2-3: اقدامات احتياطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

            2-3-1:  فني- مهندسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

            2-3-2: اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

            2-3-3: حقوقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

            2-3-4: سياسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

فصل سوم: رأی­گيري الكترونيكي در ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

 3-1: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3-2: سیر تکاملی پیشرفت تکنولوژی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

            3-2-1: مدل دولت الكترونيك سازمان ملل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3-3: پیش نیازهای رأی­گیری الکترونیکی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

            3-3-1:  زیرساخت­هاي فنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

            3-3-2: زیرساخت­هاي قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

            3-3-3:  زیرساخت­هاي فرهنگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..38

نتيجه­گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

پيوست1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

پيوست2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
c9-E-voiting2_742770_1116.zip4.8 MB

پروژه پردازش ابری رشته کامپیوتر cloud computin1

  پروژه پردازش ابری رشته  کامپیوتر cloud computin175    75 صفحه  ورد    7000تومان        ۱ تعریف ۲ مقایسه با مدل‌های دیگر رایانش ۳ تاریخچه ۴ اقتصاد رایانش ابری ۵ ساختار مدل ۵.۱ معماری ۵.۲ لایه‌ها کاربر ] ۲۶ [ برنامه‌های کاربردی ] ۲۷ [ بستر ] ۲۹ [ زیرساخت ] ۳۰ [ سرور ] ۳۱ [ ۶ ویژگی‌های کلیدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

سی شارپC#

سی شارپC#  سی شارپ C#   موضوع :   درباره  سی شارپ C# 70صفحه  ورد  قابل  ویرایش    فقط 5000 تومان      فصل اول مقدمه‌ای بر سی‌شارپ                 مقدمه سی‌شارپ زبانی شی‌گرا و سطح بالا از خانواده زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است . زبان سی‌شارپ، یک زبان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

سیستم مدیریت ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا

سیستم مدیریت  ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا          پروژه - پایان نامه   سیستم‌های هوشمند ساختمان فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط  7000تومان    چکيده مصرف روز افزون انرژي، پايان پذير بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و بعضاً جبران ناپذير مصرف بي رويه انرژي بر محيط زيست از يك سو و افزايش قيمت آن در سال هاي اخير از سوي ديگر، باعث گرديده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

تکنولوژی بیسیم بلوتوث

تکنولوژی بیسیم بلوتوث تکنولوژی بیسیم بلوتوث     فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط 5000تومان  چكیده این پروژه مقدمه ای است بر مفاهیم تکنولوژی بی سیم[1] بلوتوث و برنامه نویسی برای آن، با تاکید خاص بر بخش هایی که به کار برنامه نویس مربوط می شود. با اینکه مطالب بسیار زیادی در زمینه ی بلوتوث موجود است، فقط تعداد کمی از آن ها به طور اختصاصی به کار برنامه نویسان می آید، چراکه این مطالب تمامی جزئیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

شبکه‌های AD-HOC

شبکه‌های AD-HOC شبکه‌های AD-HOC فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط  8000تومان      چکيده : يکي از جنبه‌هايي که نياز يک توجه مهم در شبيه سازي شبکه‌هاي سيار ADHOC ( Mantel )، پويايي گره‌ها در شبکه است. چندين مدل پويا پيشنهاد شده است. در اين مقاله ما تأثير رفتار خود سازمان يافته بر اساس مدل‌هاي پويايي گره‌ها در شبکه‌ها را مطالعه کرده‌ايم که ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان