لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

            مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

            مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

 

فایل ورد قابل ویرایش 120صفحه

 

5000تومان 

 

چكيده:

   شبكه‌هاي حسگر نسل جديدي از شبكه‌ها هستند كه به طور معمول، از تعداد زيادي گره ارزان قيمت تشكيل شده‌اند و ارتباط اين گره‌ها به صورت بي‌سيم صورت مي‌گيرد. هدف اصلي در اين شبكه‌ها، جمع‌آوري اطلاعاتي در مورد محيط پيرامون حسگرهاي شبكه است. نحوه عملكرد كلي اين شبكه‌ها به اين صورت است كه گره‌ها اطلاعات مورد نياز را جمع‌آوري مي‌كنند و سپس آن‌ها را به سمت گيرنده ارسال مي‌كنند. نحوه انتشار اطلاعات در اين شبكه‌ها، تا حد زيادي مشابه انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي موردي[1] است به اين معني كه انتقال اطلاعات به صورت گره به گره، صورت مي پذيرد. تفاوت عمده شبكه‌هاي حسگر با شبكه‌هاي موردي، منابع انرژي محدود و قابليت پردازشي نسبتا پايين آن‌هاست كه اين موارد باعث شده تا انتشار اطلاعات، يكي از مسائل عمده و قابل بحث در اين شبكه‌ها باشد.

شبكه‌هاي حسگر امروزه به عنوان يكي از مباحث بسيار داغ علمي مطرح است و تحقيقات بسياري بر روي بهبود عملكرد اين شبكه‌ها صورت مي‌گيرد. تا كنون كارهاي زيادي در جهت بهبود و افزايش كارايي در زمينه پخش اطلاعات در شبكه‌هاي حسگر، صورت گرفته است. يكي از روش‌هاي مطرح در اين زمينه، روش انتشار مستقيم[2] است كه در اين روش از ايده نامگذاري سطح پايين اطلاعات استفاده شده است و كليه داده‌ها در اين روش به صورت زوجهاي صفتمقدار نامگذاري مي‌شود. اين روش، پايه بسياري از روش‌هاي مطرح شده بعدي در زمينه انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي حسگر را تشكيل مي‌دهد كه در اين پروژه مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند و در نهايت از لحاظ قابليت‌ها و نقاط ضعف و قوت، با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته‌اند.

كلمات كليدي:

شبكه‌هاي حسگر، روش‌هاي انتشار اطلاعات، مسيريابي، خلاصه‌سازي و فشرده‌سازي اطلاعات

 

فهرست

 

مقدمه- 8

فصل دوم- 12

ساختار كلي شبكه‌هاي حسگر- 12

2- 2 شبکه حسگر بی‌سیم  (WSN) 13

3-2 شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم- 14

شکل 1-2 : سناريوي آشکارسازي آتش به عنوان نمونه‌اي از شبکه‌هاي حسگر 16

4- 2 كاربرد‌ها و مزاياي استفاده از شبكه‌هاي حسگر 17

5-2 مشخصه‌های منحصر به فرد گیرنده بی‌سیم- 18

6-2 ارزیابی کاربردها 19

1-6-2 ميدآن‌هاي جنگي- 19

2-6-2 شناسايي محيطهاي آلوده 20

3-6-2مانيتور كردن محيط زيست-- 20

4-6-2 بررسي و تحليل وضعيت بناهاي ساختماني- 21

5-6-2 در جاده‌ها و بزرگراه‌هاي هوشمند- 21

6-6-2 كاربردهاي مختلف در زمينه پزشكي- 22

7-2 محدوديت‌هاي سخت افزاري يك گره حسگر 22

1-7-2 هزينه پائين- 22

2-7-2 حجم كوچك-- 23

3-7-2 توان مصرفي پائين- 23

4-7-2 نرخ بيت پائين- 23

5-7-2 خودمختار بودن- 24

6-7-2 قابليت تطبيق پذيري- 24

8-2 استانداردها- 24

9-2 معماري شبكه‌هاي حسگر 25

شكل : 2-2معماري شبكه‌هاي حسگر 25

شكل :2-3 معماري ارتباطي شبكه‌هاي حسگر بي سيم- 27

10-2 اجزای سخت افزاري- 27

شكل : 2- 4 معماري سخت افزار هر گره شبكه‌های حسگر 28

11-2 واحد پردازنده مركزي (CPU) 28

12-2 فرستنده - گيرنده راديويي- 30

13-2 حافظه جانبي- 30

14-2 انواع حسگر‌ها 31

15-2 حسگر مسیریاب- 32

16-2 منبع تغذيه- 33

17-2 باطري‌ها و سلول‌هاي خورشيدي- 33

18-2 نرم‌افزارها 34

19-2 اجزاي نرم افزاري- 35

20-2 سیستم‌عامل- 35

21-2 سيستم عامل Tiny OS- 37

22-2 میان افزار 38

23-2 زبان برنامه نویسی- 38

24-2 تجسم فکری داده‌هاي-- 39

25-2 نتیجه فصل دوم 40

فصل سوم- 42

1-3 روش‌هاي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي حسگر 43

2-3 روش همه پخشي- 43

1-2-3 انفجار 44

شكل 1-3  : پديده تصادم 44

2-2-3 هم پوشاني- 45

3-2-3 عدم اطلاع ازمنابع- 45

شكل2-3  : پديده هم پوشاني- 46

3-3 روش شايعه پراكني- 46

شكل3-3  : روش شايعه پراكني- 47

4-3 روش [8] SPIN-- 48

5-3 پيغام‌هاي SPIN-- 49

- 49

6-3 يك روش دست تكاني سه مرحله‌اي SPIN-1- 50

شكل4-3 : الگوريتم دست تكاني در SPIN-- 51

7-3  SPIN-1SPIN-2 : با يك آستانه انرژي پايين- 52

8-3 روش پخش مستقيم- 53

شكل 5-3 : نحوه عملكرد الگوريتم انتشار مستقيم- 55

9-3 دسته خصوصيت‌ها 56

10-3  فيلترها 57

11-3 خلاصه سازي اطلاعات درون-شبكه اي- 59

12-3 خلاصه سازي فرصت طلبانه [2] 59

13-3 خلاصه سازي حريصانه[4] 60

14-3 پرسش تو رد تو  [ 2] 61

15-3 مقايسه روش انتشار مستقيم با روش   [8] SPIN-- 62

16-3 الگوريتم GEAR- 63

17-3 روش مسيريابي جغرافيايي [6] 64

18-3 روش انتشار بيرون دهنده [3] 66

19-3 روش انتشار جذب يك مرحله‌اي [3] 67

20-3 روش LEACH-- 68

شكل6-3:  نحوه دسته بندي در زمآن‌هاي t و t+c- 71

شكل7-3 : ميزان نرماليزه شده مصرف انرژي سيستم در مقابل درصد گره‌هاي سردسته- 72

شكل8-3: طول عمرحسگرها با ميزان انرژي‌هاي اوليه متفاوت- 73

21-3 جزئيات الگوريتم LEACH-- 74

1-21-3 فاز تبليغات- 74

2-21-3  فاز تشكيل دسته‌ها 75

3-22-3 فاز تشكيل برنامه- 76

4-22-3 فاز انتقال داده‌هاي- 76

23-3 روش   EDDD-- 77

24-3 فيلترهاي RT و BE در روش EDDD-- 78

25-3 گراديان‌هاي RT و BE- 79

شكل 9-3 : مشخصات بسته علاقه‌مندي- 80

26-3 برپايي گراديان‌های BE- 81

شكل10-3 : مدخل اطلاعات همسايه- 82

27-3 برپايي گراديان‌هاي RT- 83

شكل 11-3 : الگوريتم بر خورد گره مياني با ترافيك BE- 85

28-3 مكانيسم‌هاي بازيابي RT و بازيابي BE در روش EDDD-- 86

شكل 12-3 : الگوريتم برخورد گره مياني با ترافيك RT- 88

29-3 بازيابي در BE- 88

30-3 بازيابي در RT- 89

شكل13-3 : مكانيسم بازيابي در ترافيك RT- 91

31-3 هدف الگوريتم SPEED-- 94

1-31-3 ساختاري ثبات- 94

2-31-3 ضمانت‌هاي هم زمان- 94

3-31-3 مسيرياب QOS و مديريت تراكم- 95

4-31-3 تعادل بار ترافيكي- 95

5-31-3 وضعيت متمركز 96

6-31-3 مسيرياب بدون انحراف- 96

32-3 پروتكل SPEED-- 97

33-3 كاربرد API و قالب بسته‌بندي- 97

1-33-3 Area Multicast Send (موقعيت، شعاع، ضرب‌العجل، بسته) 98

2-33-3 Area Anycast Send (موقعيت، شعاع، ضريب‌العجل، بسته) 98

3-33-3 Unicast Send (ID جهاني، ضرب‌العجل، بسته) 98

4-33-3 Speed Receive- 98

34-3 قالب بسته ‌بندي داده‌ها 98

1-34-3 نوع بسته‌بندي- 99

2-34-3 ID جهاني- 99

3-34-3 ناحيه هدف- 99

4-34-3 TTL- 99

35-3 تبادل راهنماي مجاور 99

36-3 دريافت برآورد تاخيري- 101

1-36-3 فرستادن با تاخير 101

2-36-3 دريافت با تاخير 102

37-3 بهینه سازی- 102

38-3 نتیجه فصل سوم 104

فصل چهارم- 110

نتيجه گيري- 110

1-4 نتيجه گيري- 111

منابع و مراجع- 115

 

 

 

 

 

 

 

 


 فهرست اشكال

شکل 1-2 : سناريوي آشکارسازي آتش به عنوان نمونه‌اي از شبکه‌هاي حسگر 16

شكل : 2-2معماري شبكه‌هاي حسگر 25

شكل :2-3 معماري ارتباطي شبكه‌هاي حسگر بي سيم- 27

شكل : 2- 4 معماري سخت افزار هر گره شبكه‌های حسگر 28

شكل 1-3  : پديده تصادم 44

شكل2-3  : پديده هم پوشاني- 46

شكل3-3  : روش شايعه پراكني- 47

شكل4-3 : الگوريتم دست تكاني در SPIN-- 51

شكل 5-3 : نحوه عملكرد الگوريتم انتشار مستقيم- 55

شكل6-3:  نحوه دسته بندي در زمآن‌هاي t و t+c- 71

شكل7-3 : ميزان نرماليزه شده مصرف انرژي سيستم در مقابل درصد گره‌هاي سردسته- 72

شكل8-3: طول عمرحسگرها با ميزان انرژي‌هاي اوليه متفاوت- 73

شكل 9-3 : مشخصات بسته علاقه‌مندي- 80

شكل10-3 : مدخل اطلاعات همسايه- 82

شكل 11-3 : الگوريتم بر خورد گره مياني با ترافيك BE- 85

شكل 12-3 : الگوريتم برخورد گره مياني با ترافيك RT- 87

شكل13-3 : مكانيسم بازيابي در ترافيك RT- 91

 

 


[1] ad-hoc

[2] directed diffusion


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
c15_742886_6835.zip4.2 MB

معرفی شبیه ساز شبکه OPNET

معرفی شبیه ساز شبکه OPNET معرفی شبیه ساز شبکه OPNET   5000تومان    فهرست عنوان                                                       &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمایش دما بر روی lcd توسط سنسور دمای 335 lm

نمایش دما بر روی lcd توسط سنسور دمای 335 lm نمایش دما بر روی lcd توسط سنسور دمای 335 lm   فایل  ورد  قابل  ویرایش  5000تومان      چکیده يكي از انواع ميكروكنترلرهاي جديد كه در بازار الكترونيك ارائه شده است، ميكروكنترلرهاي شرکت ATMEL با نام میکروکنترلرهای خانواده AVR می‌باشد. این میکروکنترلرهای هشت بیتی به دلیل قابلیت برنامه نویسی توسط کامپایلر زبان‌های سطح بالا بسیار مورد توجه قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه معرفی HTML5 و ویژگی ‌های جدید آن

پروژه معرفی HTML5 و ویژگی ‌های جدید آن معرفی HTML5 و ویژگی ‌های جدید آن   121 صفحه فایل ورد 10000تومان      چکیده تکنولوژی مورد استفاده در صفحات وب مبتنی بر HTML5 می‌باشد و این فناوری به گونه‌ای است که صفحه نمایش داده شده به وسیله آن‌ها دارای نمای مستقیم با سرور نبوده و این کار را برای برنامه‌نویسان که با صفحات دارای اطلاعات دائماً متغیر کار می‌کنند سخت کرده است. کوکی‌ها یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مدل پياده‌سازي پیشنهادی بر اساس چارچوب های Struts Spring و Hibernate

مدل پياده‌سازي پیشنهادی بر اساس چارچوب های Struts Spring و Hibernate پروژه  مدل پياده‌سازي پیشنهادی بر اساس چارچوب های Struts Spring و Hibernate   140 صفحه  ورد  قابل  ویرایش  فقط  12000تومان      چکیده   مدل پياده‌سازي در برگيرنده مدل فيزيكي پياده شده سيستم پس از مرحله طراحي مي‌باشد. اين مدل شامل اجزاء پياده شده در سيستم و ارتباط عملياتي آن‌ها با همديگر خواهد بود. در این مستند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

طراحی کتاب داستان انیمیشن توسط نرم افزار Flash 8

طراحی کتاب داستان انیمیشن توسط نرم افزار Flash 8  طراحی کتاب داستان انیمیشن توسط نرم افزار Flash 8   فایل  ورد  قابل  ویرابش   فقط  8000تومان      چکیده    فلش یک ابزار طراحی و برنامه نویسی است که طراحان و سازندگان از آن برای ساختن برنامه، بازی، کارتون و چیزهای بسیار دیگر استفاده می‌کنند. پروژه‌های فلش می‌توانند شامل انیمیشن‌های ساده، ویدئو، موزیک، برنامه و هر چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پروژه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي

پروژه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي پایان نامه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي   فایل ورد قابل  ویرایش  7000تومان    چكيده از زماني كه نسل اول ماشين‌هاي محاسبه‌گر وارد عرصه فناوري شد، فكر استفاده از آن‌ها در سيستم‌هاي عمومي نيز مطرح شد؛ اما براي نخستين بار اين تجربه در دهه 1970 ميلادي رخ داد. در آن سال‌ها به دليل اينكه بايد آراء انتخاباتي و نتايج هرگونه همه ­ &zwnj ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پروژه پردازش ابری رشته کامپیوتر cloud computin1

  پروژه پردازش ابری رشته  کامپیوتر cloud computin175    75 صفحه  ورد    7000تومان        ۱ تعریف ۲ مقایسه با مدل‌های دیگر رایانش ۳ تاریخچه ۴ اقتصاد رایانش ابری ۵ ساختار مدل ۵.۱ معماری ۵.۲ لایه‌ها کاربر ] ۲۶ [ برنامه‌های کاربردی ] ۲۷ [ بستر ] ۲۹ [ زیرساخت ] ۳۰ [ سرور ] ۳۱ [ ۶ ویژگی‌های کلیدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

سی شارپC#

سی شارپC#  سی شارپ C#   موضوع :   درباره  سی شارپ C# 70صفحه  ورد  قابل  ویرایش    فقط 5000 تومان      فصل اول مقدمه‌ای بر سی‌شارپ                 مقدمه سی‌شارپ زبانی شی‌گرا و سطح بالا از خانواده زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است . زبان سی‌شارپ، یک زبان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

سیستم مدیریت ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا

سیستم مدیریت  ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا          پروژه - پایان نامه   سیستم‌های هوشمند ساختمان فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط  7000تومان    چکيده مصرف روز افزون انرژي، پايان پذير بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و بعضاً جبران ناپذير مصرف بي رويه انرژي بر محيط زيست از يك سو و افزايش قيمت آن در سال هاي اخير از سوي ديگر، باعث گرديده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

تکنولوژی بیسیم بلوتوث

تکنولوژی بیسیم بلوتوث تکنولوژی بیسیم بلوتوث     فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط 5000تومان  چكیده این پروژه مقدمه ای است بر مفاهیم تکنولوژی بی سیم[1] بلوتوث و برنامه نویسی برای آن، با تاکید خاص بر بخش هایی که به کار برنامه نویس مربوط می شود. با اینکه مطالب بسیار زیادی در زمینه ی بلوتوث موجود است، فقط تعداد کمی از آن ها به طور اختصاصی به کار برنامه نویسان می آید، چراکه این مطالب تمامی جزئیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان