لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09369894161
لیست کارها آدرس تلگرام

تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های Web Data Mining وب کاوی

تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های Web Data Mining وب کاوی

پایان نامه  پروژه  

تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های Web Data Mining

 

 

فایل  ورد قایل ویرایش 

125صفحه  ورد word 

فقط  9000تومان 

 

 

چکیده

در عصر حاضرWeb Mining  محیط اینترنت جهانی را تبدیل به محیطی کاربردی‌تر کرده است. که کاربران می‌توانند سریع‌تر و راحت‌تر اطلاعات مورد نیازشان را پیدا کنند که شامل : کشف و تحلیل داده، مستندات وmulti media  از محیط اینترنت جهانی می‌باشد.Web Mining  از جزئیات سند و محتویات سند و ساختار Hyper Link برای کمک به کاربر جهت مشاهده اطلاعات مورد نیازش استفاده می‌کند.

وب و موتورهای جستجو خودشان شامل اطلاعات ارتباطی درباره‌ی مستندات هستند وWeb Mining  این ارتباطات را کشف می‌کند و به سه بخش تقسیم بندی می‌نماید.

در اولین بخش Web Content Minin، موتورهای جستجو محتویات را با کلمات کلیدی تعریف می‌کنند و می‌شناسند. پیدا کردن کلمات کلیدی محتوا و پیدا کردن یک ارتباط بین محتوای صفحه‌ی وب و محتوای سوال کاربر، Content Mining گفته می‌شود.

Hyper Links اطلاعاتی را درباره‌ی سایر مستندات روی وب که در سند دیگری مهم هستند تهیه می‌کند. این لینک‌ها عمقی را به سند اضافه می‌کنند و حالت چند بعدی که از خصوصیات وب است ایجاد می‌کنند. کاوش این ساختار لینک دومین بخش یعنیWeb Structure Mining  است.

در نهایت ارتباطی با سایر مستندات روی وب که به وسیله‌ی جستجوی قبلی شناخته شده‌اند، وجود دارد. این ارتباط در صفحه‌های جستجو (log) و دستیابی ذخیره می‌شود. کاوش این Log ها سومین بخش یعنی Web Usage Mining را تشکیل می‌دهد.

درک کاربر اغلب یک بخش مهم از Web Mining است. تحلیل جستجوهای قبلی کاربر، شکلی که کاربر ترجیح می‌دهد اطلاعات پیدا شده را ببیند و سرعت در پاسخ ممکن است در پاسخ دادن به پرس و جوی کاربر موثر باشد.

Web Mining در ماهیت نظم خاصی دارد. پل زدن بین فیلدهایی مثل اطلاعات بازگشتی، پردازش زبان‌های طبیعی، استخراج اطلاعات، Machine Learning، پایگاه داده، داده کاوی، ذخیره‌ی داده، طراحی رابط کاربر و Visual کردن.

در این تحقیق ما به بررسی جنبه‌های مختلفWeb Data Mining  می‌پردازیم.

فهرست مطالب

 

فصل اول داده کاوی و وب 1

مقدمه. 2

1-1 کاوش داده روی وب... 3

1-2 الگوهای USAGE MINING.. 7

1-3 Web Structure Mining. 8

1-4 در خواست‌ها و جهت‌ها 10

1-5 خلاصه 11

 

فصل دوم پردازش‌ها و تکنیک‌های web data mining 12

 مقدمه 13

2-1 پردازش web data mining 13

2-2 چرا data mining web؟ 16

2-2-1 مراحل :Data mining 18

2-2-2 چالش‌ها 20

2-3 جنبه‌هاي واسط كاربر. 21

2-4 خروجی‌ها، متدها و تکنیک‌های web data mining   22

2-4-1 خروجی‌های data mining web 24

2-4-2 پياده سازی‌های data mining web 27

2-5 data mining در مقابل data mining web   29

2-6 خلاصه 31

 

فصل سوم كاوش پايگاه داده‌هاي وب 32

مقدمه 33

3-1 مفهوم كلي جستجوي پايگاه داده‌هاي وب 33

3-2 توابع مديريت پايگاه دادة وب و داده كاوي.. 34

3-3 اشتراك داده در مقابل داده كاوي در وب 36

3-4 كاوش پایگاه‌های دادة نيمه ساخت یافته 38

3-5 Web mining و Meta data 43

3-6 كاوش پايگاه داده‌هاي توزيع شده، ناهمگن، وراثتي و متحد در وب: 48

3-7 معماری‌ها و web data mining 58

3-8 خلاصه 61

 

فصل چهارم بازیابی اطلاعات و داده کاوی در وب 62

مقدمه 63

4-1 موتورهای جستجوگر. 63

4-2 web data mining برای موتورهای جستجو 65

4-3 پویش داده‌های چندگانه وب 68

4-4 کاوش متن 68

4-5 کاوش تصویر. 72

4-6 کاوش ویدئو 75

4-7 کاوشAudio 77

4-8 کاوش نوع داده‌ی چند رسانه‌ای 79

4-9 سیستم سوال/جواب و داده کاوی وب 82

4-10 زبانهایMark up و داده کاوی وب... 84

4-11 خلاصه 85

 

فصل پنجم مدیریت اطلاعات و داده کاوی وب... 86

مقدمه 87

5-1 Collaborative- Data mining: 87

5-2 مدیریت دانش‌ها و داده کاوی وب... 89

5-3 محاسبات بی‌سیم و داده کاوی وب... 91

5-4 کیفیت سرویس و داده کاوی وب... 93

5-5 خلاصه 95

 

فصل ششم كاوش الگوهاي كاربردي و ساختار روي وب... 97

مقدمه 98

6-1 خروجی‌ها و تکنیک‌های web usage mining. 99

6-2 تحليل web usage mining   101

6-3 CRM و كاربردهاي تجارت هوشمند 103

6-4 كاوش ساختار روي وب 109

نتیجه گیری.. 111

مراجع 114

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

فصل اول

شکل 1-1 طبقه بندی Web mining 3

شکل 1-2 : داده کاوی در وب 4

شکل 1-3 Web mining روی پایگاه داده‌ی رابطه‌ای 5

شکل 1-4 : داده کاوی چند رسانه‌ای 5

شکل 1-5 : انبار داده و کاوش در اینترنت... 6

شکل 1-6 : داده کاوی و visualization در اینترنت 7

شکل 1-7 : تحلیل الگوهای بکار رفته و پیش بینی رفتارها 8

شکل 1-8 : کاوش الگو 9

شکل 1-9 : وب کاوی در E-Commerce 10

شکل 1-10: وب کاوی برای موتورهای جستجو. 11

 

فصل دوم

شكل 2-1: برخي نواحي كاربرد data mining. 16

شكل 2-2: چرا data mining web؟ 17

شكل 2-3: مراحل جستجو. 19

شكل 2-4: پردازش روي نتايج.. 20

شكل 2-5 : برخي چالش‌های Data mining 21

شكل 2-6: مثالي از يك واسط كاربر براي جستجو. 22

شكل 2-7 : وظايف، تکنیک‌ها و روش‌های data mining. 24

شكل 2-8 : خروجی‌های data mining. 26

 شكل 2-9 : برخي پياده سازي‌هاي data mining web 28

 شكل 2-10: تکنیک‌های web mining براي E- commerce 30

 

فصل سوم

شكل 3-1 : جستجو در پايگاه داده‌ها در وب 33

شكل 3-2: مكانيابي و وساطت براي كاوش در پايگاه دادة روي وب. 34

شكل 3-3: داده كاوي شيئي رابطه‌اي.. 35

شكل 3-4: توابع پايگاه داده وب و كاوش.... 36

شكل 3-5 : داده كاوي متحد شده : پياده سازي I 37

شكل 3-6 : داده كاوي متحد شده: پياده سازي II 37

شكل 3-7 : اتصال قوي بين داده كاو و DBMS. 39

شكل 3-8 : اتصال ضعيف بين داده كاو و DBMS. 39

شكل 3-9 : استخراج ساختار و سپس كاوش.... 40

شكل 3-10 : كاوش و سپس ادغام. 40

شكل 3-11: داده كاو مشابه يك واسط در يك ارتباط ضعيف DBMS نيمه ساخت یافته. 41

شكل 3-12: مخزن داده بر پاية XML: پياده سازي 1. 42

شكل 3-13 : مخزن داده بر پاية XML : پياده سازي 2. 42

شكل 3-14 : كاوش مخازن وب... 43

شكل 3-15: متاديتاي استفاده شده در داده كاوي........................................................................................ 44

شكل 3-16: كاوش متاديتا 44

شكل 3-17: انبار و كاوش.... 45

شكل 3-18: متاديتا براي كاوش چند رسانه‌اي.. 46

شكل 3-19: متاديتا براي web mining 46

شكل 3-20 : متاديتا يك انبار مركزي براي كاوش 47

شكل 3-21: پردازش و كاوش توزيع شده 48

شكل 3-22 : ماژول‌هایی از DP براي داده كاوي 49

شكل 3-23: مثال داده كاوي توزيع شده 49

شكل 3-24: داده كاوي روي پايگاه داده توزيع شده 50

شكل 3-25: داده كاوي روي منابع دادة نا همگن.. 51

شكل 3-26: كاوش و سپس اجتماع 51

شكل 3-27: كاوش interoperating و مخزن 52

شكل 3-28: عامل‌های داده كاوي اجتماعي 53

شكل 3-29: همكاري ميان عامل‌های كاوش 53

شكل 3-30: سیستم‌ها كاوش را روي پايگاه دادة اشتراكي انجام مي‌دهند. 54

شكل 3-31: واسط براي مجتمع سازي.. 55

شكل 3-32: مهاجرت و سپس كاوش.... 56

شكل 3-33: كاوش پايگاه داده‌هاي وراثتي.. 56

شكل 3-34: استخراج الگو از پايگاه داده‌ها وراثتي.. 57

 شكل 3-35: معماري 5 مرحله‌اي براي داده كاوي متحد. 58

شكل 3-36: معماري سه رديفه داده كاو 59

شكل 3-37: encaps lation ماژول‌های داده كاوي مثل اشياء 59

شكل 3-38: push/ pull و داده كاوي (يك مثال) 60

شكل 3-39: داده كاوي، سرورهاي داده و سرورهاي كاربردي.. 60

 

فصل چهارم

شکل 4-1 : موتورهای جستجو و وب سرورها 64

شکل 4-2 : ماژول‌های موتورهای جستجو. 64

شکل 4-3 : اتصال قوی بین وب کاو و موتور جستجو. 67

شکل 4-4 : ارتباط ضعیف بین موتور جستجو و وب کاو 67

شکل 4-5 : تبدیل دادۀ نا ساخت یافته به دادۀ ساخت یافته برای کاوش.... 69

شکل 4-6 : تکمیل سیستم بازیابی اطلاعات 70

شکل 4-7 : کاوش مستقیم روی داده‌های غیر ساخت یافته. 70

شکل 4-8 : طبقه بندی کاوش متن.. 72

شکل 4-9 :کاوش تصویر. 73

شکل 4-10: طبقه‌بندی کاوش تصویر. 74

شکل 4-11 : کاوش متن استخراج شده از داده با فرمت ویدئو. 76

شکل 4-12 : کاوش مستقیم داده با فرمت ویدئو. 76

شکل 4-13 : طبقه بندی کاوش ویدئو. 77

شکل 4-14 : کاوش متن استخراج شده از داده با فرمت صدا 77

شکل 4-15 : کاوش مستقیم داده با فرمت صدا 78

شکل 4-16 : طبقه بندی کاوش صدا 79

شکل 4-17 : کاوش و سپس اجتماع 80

شکل 4-18 : اجتماع و سپس کاوش 81

شکل 4-19 : کاوش داده‌ی چند رسانه‌ای 82

شکل 4-20 : سیستم سوال/ جواب + موتور جستجو + وب کاو 84

 شکل 4-21 : ارتباط قوی بین پایگاه داده‌ی XML و داده / وب کاو 85

شکل 4-22 : ارتباط ضعیف بین پایگاه داده‌ی XML و داده / وب کاو 85

 

فصل پنجم

شکل 5-1 : همکاری بین عامل‌های کاوش 87

 شکل 5-2 : همکاری تیم‌ها در استفاده از پایگاه داده‌های مشترک برای کاوش 88

شکل 5-4 : مدیریت دانش و داده کاوی وب 90

شکل 5-5 : آموزش و داده کاوی وب 91

شکل 5-6 : مدیریت اطلاعات بی سیم و داده کاوی وب... 93

 شکل 5-7 : Qos  و داده کاوی وب 94

شکل 5-8 : اجتماع سرویس‌های وب و داده کاوی.. 95

 

فصل ششم

شكل 6-1 : تحليل الگوهاي كاربردي و روندهاي پيش‌بيني 98

 شكل 6-2: خروجی‌ها و تکنیک‌های داده كاوي 101

شكل 6-3: انواع تحليل.. 103

شكل 6-4 : web mining براي e-commerce. 108

شكل 6-5 : بازبيني web structure mining. 109

شكل 6-6: خروجی‌های web structure mining. 110

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
c19-WEB-DATA-MINING_745577_7536.zip5.6 MB

بررسی حملات در لایه های TCP (کاربرد -انتقال)

بررسی حملات در لایه های TCP (کاربرد -انتقال) بررسی حملات در  لایه های TCP (کاربرد -انتقال) 80صفحه  ورد قابل  ویرایش  8000تومان            چکیده امروزه اینترنت به یکی از ارکان ارتباطی بین افراد و سازمان‌ها تبدیل شده است. بسیاری از ما روزانه اطلاعاتی از این طریق می‌گیریم یا می‌فرستیم. این اطلاعات از نظر اهمیت با هم تفاوت زیادی دارند. برخی از این اطلاعات مانند اخبار یک سایت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پروژه شیرپوینت 2010

پروژه شیرپوینت 2010   پروژه شیرپوینت  2010    300صفحه  ورد  فقط  30000تومان    چکیده شِیرپوینت یا شرپوینت ( SharePoint ) یکی از محصولات شرکت مایکروسافت است که به عنوان یک درگاه اطلاعاتی سازمان ) پُرتال) تحت وب کامل و جامع با قابلیت مدیریت اسناد، مدیریت و سفارشی‌سازی داده‌ها و قابلیت تعریف و مدیریت سایت‌های نامحدود ایجاد شده‌است . مزیت‌های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

مهندسي معكوس در نرم افزار

      مهندسي معكوس در نرم افزار              مهندسي معكوس در نرم افزار فایل ورد قابل ویرایش  7000تومان      چكيده: امروزه موسسات بزرگ نه تنها با مشكل جايگزيني سیستم‌های اطلاعاتي قبلي با سیستم‌های مشابه جديد مواجه می‌باشند ، بلكه آن‌ها مجبور به ذخيره و نگهداري برنامه‌ها و داده‌های قديمي خود هستند . مهندسي معكوس در راستاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

      مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم             مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم   فایل ورد قابل ویرایش 120صفحه   5000تومان    چكيده :    شبكه‌هاي حسگر نسل جديدي از شبكه‌ها هستند كه به طور معمول، از تعداد زيادي گره ارزان قيمت تشكيل شده‌اند و ارتباط اين گره‌ها به صورت بي‌سيم صورت مي‌گيرد. هدف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

معرفی شبیه ساز شبکه OPNET

معرفی شبیه ساز شبکه OPNET معرفی شبیه ساز شبکه OPNET   5000تومان    فهرست عنوان                                                       &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمایش دما بر روی lcd توسط سنسور دمای 335 lm

نمایش دما بر روی lcd توسط سنسور دمای 335 lm نمایش دما بر روی lcd توسط سنسور دمای 335 lm   فایل  ورد  قابل  ویرایش  5000تومان      چکیده يكي از انواع ميكروكنترلرهاي جديد كه در بازار الكترونيك ارائه شده است، ميكروكنترلرهاي شرکت ATMEL با نام میکروکنترلرهای خانواده AVR می‌باشد. این میکروکنترلرهای هشت بیتی به دلیل قابلیت برنامه نویسی توسط کامپایلر زبان‌های سطح بالا بسیار مورد توجه قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه معرفی HTML5 و ویژگی ‌های جدید آن

پروژه معرفی HTML5 و ویژگی ‌های جدید آن معرفی HTML5 و ویژگی ‌های جدید آن   121 صفحه فایل ورد 10000تومان      چکیده تکنولوژی مورد استفاده در صفحات وب مبتنی بر HTML5 می‌باشد و این فناوری به گونه‌ای است که صفحه نمایش داده شده به وسیله آن‌ها دارای نمای مستقیم با سرور نبوده و این کار را برای برنامه‌نویسان که با صفحات دارای اطلاعات دائماً متغیر کار می‌کنند سخت کرده است. کوکی‌ها یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مدل پياده‌سازي پیشنهادی بر اساس چارچوب های Struts Spring و Hibernate

مدل پياده‌سازي پیشنهادی بر اساس چارچوب های Struts Spring و Hibernate پروژه  مدل پياده‌سازي پیشنهادی بر اساس چارچوب های Struts Spring و Hibernate   140 صفحه  ورد  قابل  ویرایش  فقط  12000تومان      چکیده   مدل پياده‌سازي در برگيرنده مدل فيزيكي پياده شده سيستم پس از مرحله طراحي مي‌باشد. اين مدل شامل اجزاء پياده شده در سيستم و ارتباط عملياتي آن‌ها با همديگر خواهد بود. در این مستند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

طراحی کتاب داستان انیمیشن توسط نرم افزار Flash 8

طراحی کتاب داستان انیمیشن توسط نرم افزار Flash 8 طراحی کتاب داستان انیمیشن توسط نرم افزار Flash 8   فایل  ورد  قابل  ویرابش   فقط  8000تومان      چکیده    فلش یک ابزار طراحی و برنامه نویسی است که طراحان و سازندگان از آن برای ساختن برنامه، بازی، کارتون و چیزهای بسیار دیگر استفاده می‌کنند. پروژه‌های فلش می‌توانند شامل انیمیشن‌های ساده، ویدئو، موزیک، برنامه و هر چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پروژه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي

پروژه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي پایان نامه مقدمه‌ائي بر رأی‌گيري الكترونيكي   فایل ورد قابل  ویرایش  7000تومان    چكيده از زماني كه نسل اول ماشين‌هاي محاسبه‌گر وارد عرصه فناوري شد، فكر استفاده از آن‌ها در سيستم‌هاي عمومي نيز مطرح شد؛ اما براي نخستين بار اين تجربه در دهه 1970 ميلادي رخ داد. در آن سال‌ها به دليل اينكه بايد آراء انتخاباتي و نتايج هرگونه همه ­ &zwnj ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پروژه پردازش ابری رشته کامپیوتر cloud computin1

  پروژه پردازش ابری رشته  کامپیوتر cloud computin175    75 صفحه  ورد    7000تومان        ۱ تعریف ۲ مقایسه با مدل‌های دیگر رایانش ۳ تاریخچه ۴ اقتصاد رایانش ابری ۵ ساختار مدل ۵.۱ معماری ۵.۲ لایه‌ها کاربر ] ۲۶ [ برنامه‌های کاربردی ] ۲۷ [ بستر ] ۲۹ [ زیرساخت ] ۳۰ [ سرور ] ۳۱ [ ۶ ویژگی‌های کلیدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

سی شارپC#

سی شارپC# سی شارپ C#   موضوع :   درباره  سی شارپ C# 70صفحه  ورد  قابل  ویرایش    فقط 5000 تومان      فصل اول مقدمه‌ای بر سی‌شارپ                 مقدمه سی‌شارپ زبانی شی‌گرا و سطح بالا از خانواده زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است . زبان سی‌شارپ، یک زبان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

سیستم مدیریت ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا

سیستم مدیریت ساختمان BMS- سیستم‌های هوشمند ساختمان هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجرا          پروژه - پایان نامه   سیستم‌های هوشمند ساختمان فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط  7000تومان    چکيده مصرف روز افزون انرژي، پايان پذير بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و بعضاً جبران ناپذير مصرف بي رويه انرژي بر محيط زيست از يك سو و افزايش قيمت آن در سال هاي اخير از سوي ديگر، باعث گرديده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

تکنولوژی بیسیم بلوتوث

تکنولوژی بیسیم بلوتوث تکنولوژی بیسیم بلوتوث     فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط 5000تومان  چكیده این پروژه مقدمه ای است بر مفاهیم تکنولوژی بی سیم[1] بلوتوث و برنامه نویسی برای آن، با تاکید خاص بر بخش هایی که به کار برنامه نویس مربوط می شود. با اینکه مطالب بسیار زیادی در زمینه ی بلوتوث موجود است، فقط تعداد کمی از آن ها به طور اختصاصی به کار برنامه نویسان می آید، چراکه این مطالب تمامی جزئیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

شبکه‌های AD-HOC

شبکه‌های AD-HOC شبکه‌های AD-HOC فایل ورد  قابل  ویرایش  فقط  8000تومان      چکيده : يکي از جنبه‌هايي که نياز يک توجه مهم در شبيه سازي شبکه‌هاي سيار ADHOC ( Mantel )، پويايي گره‌ها در شبکه است. چندين مدل پويا پيشنهاد شده است. در اين مقاله ما تأثير رفتار خود سازمان يافته بر اساس مدل‌هاي پويايي گره‌ها در شبکه‌ها را مطالعه کرده‌ايم که ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان