لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

شبیه سازی پذیرش بیماران یک بیمارستان

شبیه سازی پذیرش بیماران یک بیمارستان

شبیه سازی پذیرش بیماران یک بیمارستان

70  صفحه قابل ویرایش 

قیمت 7000 تومان 

 

 

چكیده

این پروژه جهت شبیه سازی پذیرش بیماران یک بیمارستان تهیه گردیده است.

بیماران بر حسب وضعیتشان به بخشی منتقل می‌شوند

ورود بیماران به بیمارستان:

ما مراجعه کنندگان را به سه بخش کلی تقسیم کرده‌ایم

1-         بیماران با وضعیت بحرانی

2-         بیمارانی که به طور سرپایی درمان می‌شوند.

3-         و بقیه بیماران که به بیمارستان مراجعه می‌کنند.

 برای شبیه سازی این پروژه به اطلاعات زیر نیاز داریم :

  • زمان بین دو ورود به بیماران با وضعیت بحرانی به سیستم
  • زمان بین دو ورود به بیماران سراپایی
  • زمان بین دو ورود به بیماران دیگر

 ابتدا در مورد در مورد شبکه های کامپیوتری، مدل OSI، شبکه محلی (LAN)، شبیه سازی؛ ساختمان کاری نرم افزار Arena  و ماژول‌های عمومی توضیح مختصری می‌دهیم و سپس از روی داده های جمع آوری شده شبیه سازی را انجام و به نتایج مورد نظر می‌رسیم با استفاده از نتایج بدست آمده می‌توانیم مشکلات سیستم را رفع نماییم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول شبکه‌های کامپیوتری.. 1

مقدمه. 2

1-1 شبکه کامپیوتری چیست؟. 3

1-2 مدل OSI و توضیح وظایف لایه‌های آن: 5

1-3 توضیحاتی در مورد شبکه محلی و هم بندی‌های معروف: 10

1-4 اجزاء شبکه : 13

1-4-1 انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی: 14

1-4-2 ریخت شناسی شبکهNet work Topology) :) 15

1-5 توضیحاتی در مورد شبیه سازی.. 21

 

فصل دوم نرم افزار Arena و توضیحات کلی در مورد ساختمان کاری آن.. 28

مقدمه. 29

2-1 توضیحاتی کوتاه در مورد قطعات مختلف موجود در ماژول Basic Process: 30

2-1-1 ماژول‌های داده‌اي: 32

2-2 مدل سازی از LAN و توضیحات مرحله‌ای از روند انجام کار: 36

 

فصل سوم ایجاد و توضیح مرحله به مرحله پروژه بیمارستان.. 48

مقدمه. 49

3-1 شرح پروژه 55

3-2 جمع آوری داده‌ها : 55

3-3 ورود بیماران با وضعیت بحرانی 56

3-4 ورود بیماران سرپایی.. 57

3-5 ورود بیماران دیگر. 58

 منابع و مأخذ : 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

 

 فصل اول

شکل 1-1مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده : 11

شکل 1-2 مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده 12

شکل 1-3 توپولوژی ستاره‌ای.. 16

شکل 1-4 توپولوژی حلقوی.. 17

شکل 1-5 توپولوژی اتوبوسی.. 18

شکل 1-6 توپولوژی توری.. 19

شکل 1-7 توپولوژی درختی.. 20

شکل 1-8 توپولوژی ترکیبی.. 21

 

فصل سوم

شکل 3-1 تنظیمات پنجره Create. 57

شکل 3-2 تنظیمات پنجره Create. 57

شکل 3-3 تنظیمات پنجره Create. 58

شکل 3-4 تنظیمات پنجره Variable. 59

شکل 3-5 تنظیمات پنجره Decide. 60

شکل 3-6 تنظیمات پنجره Conditions. 61

شکل 3-7 قسمتی نمودار (ماژول) 61

شکل 3-8 تنظیمات پنجره Hold. 62

شکل 3-9 تنظیمات پنجره Decide. 63

شکل 3-10 تنظیمات پنجره Daly. 63

شکل 3-11 تنظیمات پنجره Process. 64

شکل 3-12 تنظیمات پنجره Process. 65

شکل 3-13 تنظیمات پنجره Process. 66

شکل 3-14 تصویر نهایی از مسیر و مراحل کار مدل شبیه سازی شده 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

فصل دوم

جدول 2-1 بخش‌های فریم.. 41

 

فصل سوم

جدول 3-1 شرح ماژول Create 50

جدول 3-2 شرح ماژول Process. 52

جدول 3-3 ماژول Decide. 53

جدول 3-4 ماژول Dispos. 54

جدول 3-6 نمودار بهروری سیستم در یک تست... 68


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
IT4_792451_3670.zip4.4 MB

ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ‌اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ

ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ‌اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ‌اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ 56  صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 5000 تومان          ﭼﻜﻴﺪه: ‫ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ‌اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ‌ ﻛﻨﻨﺪ. ‫ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﺮه‌ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

آشنایی با شبکه های موردی که برای مسیر یابی از هیچ عنصر کمک نمی گیرند

آشنایی با شبکه های موردی که برای مسیر یابی از هیچ عنصر کمک نمی گیرند   آشنایی با شبکه های موردی که برای مسیر یابی از هیچ عنصر کمک نمی گیرند  97 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 9000 تومان  ﭼﻜﻴﺪه: ‫ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ‌اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ‌ ﻛﻨﻨﺪ. ‫ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﺮه‌ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﻣﻨﻴﺖ در ‫ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮردي از وﺿﻌﻴﺖ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان